SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 2 (34), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJMP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Mortalitatea perinatala. Studiu clinic

, , , and

REZUMAT

Prematuritatea reprezintă una din entităţile obstetricale ale cărei consecinţe sunt din cele mai complexe şi redutabile, atât medicale, cât şi în plan social şi economic. Naşterea prematură este una din cele mai importante cauze de morbiditate şi mortalitate perinatală, reprezentând aproape 30% din decesele neonatale, chiar în condiţiile actuale. În determinismul prematurităţii intervin numeroşi factori de risc care acţionează direct sau indirect şi de cele mai multe ori simultan, în asociere. Doar prin cunoaşterea şi evidenţierea acestora este posibilă aprecierea existenţei riscului de naştere prematură şi aplicarea tratamentului adecvat. Nou-născutul prematur poate fi afectat imediat, când riscul este vital, cât şi secundar, prin numeroase sechele, cele mai grave fiind cele neurologice. Articolul doreşte să sublinieze importanţa dispensarizării corecte a gravidelor cu risc de naştere prematură în cadrul consultaţiilor prenatale, precum şi necesitatea asistenţei în maternităţi cu dotarea adecvată şi în condiţiile unei colaborări strânse între obstetrician, neonatolog şi reanimator.

Cuvinte cheie: mortalitate perinatală, naştere prematură, prematuritate

Full text | PDF

Leave a Reply