SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 3 (35), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Monitorizarea grefei fibulare liber transferate în reconstructia unui defect posttraumatic de diafiza tibiala printr-un lambou cutanat

, , , , , , , and

REZUMAT

Obiective. Transferul de grefă fibulară vascularizată are ca efect o bună consolidare a osului şi o rapidă recuperarare funcţională a membrului. Ne propunem să urmărim evoluţia grefei fibulare liber transferate în cazul unui defect posttraumatic de diafiză tibială printr-un lambou cutanat.

Material şi metode. Vom prezenta cazul unui pacient cu defect osos diafizar tibial postraumatic şi rezultatele clinice ale reconstrucţiei cu grefă fibulară liber transferată monitorizată printr-un lambou cutanat.

Rezultate. Reconstrucţia osoasă a fost un succes, obţinându-se consolidarea la 6 luni. Statusul vascular al grefei a fost monitorizat zilnic prin intermediul lamboului cutanat şi nu au apărut semne de tromboză sau necroză. Pacientul nu a prezentat fractură de stres la nivelul grefei fibulare. Osteosinteza a fost realizată cu fixator extern convertit în fixare internă cu placă şi şuruburi la 3 luni de la grefare.

Concluzii. Grefa fibulară vascularizată este considerată ca fiind cea mai potrivită grefă pentru reconstrucţia oaselor lungi, iar lamboul cutanat este o metodă simplă, utilă şi de încredere utilizată în scopul evaluării statusului vascular al grefei.

Cuvinte cheie: grefă fibulară vascularizată, lambou cutanat

Full text | PDF

Leave a Reply