SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. XI, No. 3 (46), 2016
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJMP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Aspecte epidemiologice in bronsiectazii

, , and

REZUMAT

Obiectiv. Obiectivul acestui studiu este de a oferi date parțial actualizate cu privire la epidemiologia bronșiectaziei în România, date utile în managementul clinic al acestei boli.
Material și metodă. Lotul de studiu a inclus 102 de pacienți, internați în Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“, București (17.12.2014 – 2.06.2015), cu diagnostic confirmat de bronșiectazii. Din foile de
observație clinică ale pacienților, au fost evaluați parametrii anamnestici, biologici, și imagistici, și anume: datele personale (sex, vârstă, rezidență), etiologia microbiană a bolii, examenele radiologice și CT pulmonare, diagnosticul confirmat de bronșiectazii la externare și numărul de zile de spitalizare per pacient. 
Rezultate. Dintre cei 102 pacienți cu bronșiectazii, 54 au fost bărbați și 48 femei, cu vârsta medie de 54,56 de ani și durată medie de spitalizare per pacient de 9,55 zile. Boala a afectat prevalent 54 de bărbați și
71 de pacienți din mediul urban. Dintre toate cazurile de bronșiectazii confirmate prin CT, 96 au fost bilaterale, iar 18 au avut etiologie unică microbiană cu Staphylococcus aureus și Haemophilus spp. predominante. Etiologia multitip, în 12 cazuri, a relevat prevalent asocierea Staphylococcus aureus și Candida albicans în 2 cazuri, precum și prezența egală a Staphylococcus aureus și a lui Haemophilus influentzae, în 3 cazuri, în asociere cu alt germen patogen.
Discuții. Fiind o boală pulmonară tip „orphan disease“, stabilirea adevăratei frecvențe rămâne o reală provocare, având în vedere lipsa de simptome specifice, lipsa de teste de screening neinvaziv, cât și prognosticul incert al acestei boli.
Concluzii. Testele de biologie moleculară trebuie să devină rutină în laboratoarele de microbiologie, în vederea stabilirii rapide și precise a etiologiei microbiene, respectiv a identificării genei de rezistență la antibioterapie. Profilaxia activă și pasivă a infecțiilor acute de căi respiratorii este prioritară în prevenția bronșiectaziilor.

Cuvinte cheie: bronşiectazii, epidemiologie, etiologie microbiană

Full text | PDF

Leave a Reply