SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 3 (35), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJMP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Fractura radiculara verticala

, , , , and

REZUMAT

Diagnosticul de certitudine de fractură radiculară verticală (FRV) este de cele mai multe ori dificil, din cauza lipsei simptomelor şi semnelor specifice şi/sau aspectelor radiologice concludente; de aceea, diagnosticul diferenţial cu alte entităţi patologice poate reprezenta o adevărată provocare.

Scopul acestui studiu este acela de a evalua din punct de vedere clinic şi radiologic un număr de 35 de dinţi cu diagnosticul de fractură radiculară verticală.

Pentru identificarea precoce a fracturii radiculare verticale, trebuie coroborate atent motivele prezentării pacientului cu examenul clinic şi interpretarea riguroasă a radiografiilor (periapicale, bitewing şi, dacă e necesar, CBCT). Diagnosticul fracturii radiculare verticale se bazează pe anumiţi parametri subiectivi; este important de a recunoaşte în stadiu incipient fractura radiculară verticală şi de a informa corespunzător pacientul, pentru ca acesta să poată primi mai eficient informaţiile corespunzătoare legate de tratament.

Fractura verticală radiculară poate fi uneori greu de diferenţiat de tratamente endodontice incorecte sau de o anumită patologie periapicală, fractura verticală radiculară fiind principala cauză a extracţiei dinţilor trataţi endodontic.

Cuvinte cheie: fractură radiculară verticală, tratament endodontic, spaţiu periodontal, resorbţie osoasă

Full text | PDF

Leave a Reply