SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 3 (35), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Efectul chirurgiei bariatrice, în particular al interventiei laparoscopice de tip gastric sleeve, asupra parametrilor controlului glicemic la pacientii obezi

, , , and

REZUMAT

Obezitatea şi diabetul zaharat sunt două afecţiuni strâns intercorelate, cu o incidenţă crescută în lume, mortalitatea legată de aceste două afecţiuni fiind estimată a se dubla între 2005 şi 2030. Datorită limitărilor tratamentului medical al celor două afecţiuni, tratamentul chirurgical al obezităţii a înregistrat o creştere de 10 ori în ultima decadă. Ameliorarea rapidă a homeostaziei glicemice, disproporţionată cu gradul pierderii în greutate, sugerează efectul chirurgiei bariatrice de ameliorare a mecanismelor fundamentale fiziopatologice de apariţie a diabetului zaharat.

Obiectivele studiului. Evaluarea efectului chirurgiei bariatrice, în particular gastric sleeve, asupra funcţiei beta-pancreatice şi a statusului ponderal.

Material şi metode. Este un studiu prospectiv, randomizat, pe o perioadă de 5 ani, ce a cuprins 88 de subiecţi obezi, ce au suferit o intervenţie chirurgicală de gastric sleeve, cu sau fără tulburări de glicoreglare cunoscute. Evaluarea funcţiei beta-pancreatice şi compoziţia corporală au fost realizate la baseline, la fiecare 6 luni în primul an, apoi anual.

Rezultatele obţinute. La 5 ani după intervenţia chirurgicală, atât la pacienţii cu diabet zaharat, cât şi la cei nediabetici s-a înregistrat o reducere marcată graduală a indicelui de masă corporală, perimetrului taliei şi perimetrului şold, cu obţinerea unor valori de 26,76 ± 7,9 kg/m2 vs 35,1 ± 6,9 kg/m2 , 89,59 ± 15 cm vs 93,5 ± 10 cm şi respectiv, 106,38 ± 11,2 cm vs 102,4 ± 15,2 cm.

În ceea ce priveşte controlul glicemic, la pacienţii cu T2DM, media glicemiei a jeun (FPG) şi media HbA1c a scăzut semnificativ, de la 165,6 ± 28,5 mg/dl la 101,2 ± 12,8 mg/dl (p < 0,001), respectiv de la 7,6 ± 0,7% la 6,1 ± 0,4% (p < 0,001) la 5 ani postoperator. O reducere semnificativă a nivelurilor plasmatice a jeun a insulinemiei şi peptidului C au fost observate la fiecare etapă de evaluare în comparaţie cu valorile preoperative (16,5 ± 10,4 μU/ml şi, respectiv, 2,68 ± 1,2 ng/ml) la pacienţii cu diabet, evidenţiind îmbunătăţirea funcţiei β pancreatice asociată ameliorării controlului glicemic.

La sfârşitul perioadei de urmărie, s-a constatat o rată de ameliorare a T2DM de 38,46%; ratele remisiei parţiale şi totale a T2DM au fost egale, de 30,77%.

Concluzie. Laparoscopic gastric sleeve asigură un control glicemic durabil timp de 5 ani, restabilind funcţia beta-pancreatică şi reducând masa de ţesut adipos, corectând astfel mecanismele fiziopatologice de apariţie a diabetului zaharat tip 2.

Cuvinte cheie: obezitate, gastric sleeve, control glicemic

Full text | PDF

Leave a Reply