SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 4 (37), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Asocierea dintre activitatea fizica, calitatea somnului si statusul ponderal

, and

REZUMAT

Obiective. Scopul studiului a fost analiza asocierii dintre indicele de masă corporală (IMC), calitatea somnului şi activitatea fizică.

Material şi metode. Am efectuat un studiu transversal pe un eşantion care a inclus un număr de 241 de adulţi, aleşi aleator, să răspundă unor chestionare standardizate privind nivelul de activitate fizică şi calitatea somnului. Evaluarea stării de nutriţie s-a realizat prin măsurarea şi cântărirea participanţilor, cu determinarea IMC.

Rezultate. Durata medie a somnului în eşantionul analizat a fost de 8,06 ore, intervalul de adormire de 20,87 minute, iar numărul de ore de somn odihnitor pe noapte de 7,14 ore. Un număr de 88 de participanţi (36,5%) au avut o calitate slabă a somnului. Durata somnului s-a corelat semnificativ cu cheltuiala energetică pentru activitatea fizică desfăşurată la serviciu (p=0,024) şi pentru activităţi recreaţionale (p=0,006). Calitatea somnului s-a corelat doar cu cheltuiala energetică provenită prin desfăşurarea unor activităţi recreaţionale (p=0,007). Timpul mediu şi total de sedentarism s-a asociat pozitiv cu valoarea IMC. S-a observat creşterea IMC în paralel cu scăderea calităţii somnului (r=0,177; p=0,006) şi cu creşterea nivelului de somnolenţă diurnă (r=0,183; p=0,004).

Concluzii. Asocierea dintre IMC, sedentarism, activitatea fizică recreaţională şi calitatea somnului se suprapune recomandărilor actuale ale ghidurilor de nutriţie sau de activitate fizică, care recomandă efortul fizic regulat.

Cuvinte cheie: indice de masă corporală, calitatea somnului, activitate fizică

Full text | PDF

Leave a Reply