SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 4 (37), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Vitamina D – schimbarea practicilor terapeutice prin medicina bazata pe dovezi

, , , and

REZUMAT

Introducere. Asocierea dintre concentraţia vitaminei D şi diverse condiţii patologice a fost extensiv studiată în literatura medicală din ultimii ani. O atenţie similară a fost acordată statusului vitaminei D, ceea ce a dus la constatarea faptului că deficitul acesteia are o prevalenţă semnificativă în rândul tuturor categoriilor de populaţie (indiferent de rasă, vârstă, starea de graviditate). Consecutiv, au fost revizuite recomandările terapeutice în sensul creşterii necesarului zilnic, a dozelor recomandate, precum şi a nivelului ţintă – concentraţia de 25HO-vitamina D considerată optimă.

Obiectiv. Evaluarea dozelor orale de vitamina D necesare pentru normalizarea şi menţinerea nivelului plasmatic optim de 25HO-vitamina D, aşa cum rezultă din experienţa noastră.

Material şi metodă. Am efectuat un studiu retrospectiv în care am inclus 32 de paciente aflate în evidenţa Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ Bucureşti pentru tratamentul osteoporozei. Pacientele au fost evaluate periodic prin dozarea 25HO-vitaminei D, iar dozele de colecalciferol au fost ajustate în funcţie de rezultate, cu scopul de a obţine un nivel plasmatic optim de 25HO-vitamina D (>30 ng/ml).

Rezultate. Aproape toate pacientele (93,75%) au beneficiat de doze progresiv crescute de colecalciferol. Doar 2 paciente (6,25%) au avut de la început un nivel optim de 25HO-vitamina D şi l-au menţinut sub o doză mică (500 UI) de colecalciferol. Doza de 500 UI/zi este eficientă doar pentru menţinerea unui nivel iniţial optim/aproape optim. Eficienţa dozei de 1.000 UI/zi creşte cu perioada de administrare, fiind 100% după 1 an în lotul nostru. 1.500-2.000 UI: eficienţa dublă faţă de doza anterioară în primul an. Sub 2.500- 3.000 UI/zi se produce creşterea rapidă (6 luni) a nivelulului plasmatic de 25HO-vitamina D.

Concluzie. Pentru tratamentul deficitului de vitamina D sunt necesare doze mari de colecalciferol, eficienţa crescând odată cu perioada de administrare.

Cuvinte cheie: colecalciferol, 25HO-vitamina D, nivel optim

Full text | PDF

Leave a Reply