SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 3 (35), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Tratamentul fracturilor complexe de tibie cu lambou fibular dedublat vascularizat transferat microchirurgical

, , , , , , , and

REZUMAT

Obiective. Defectele osoase segmentare ale tibiei după traumatisme de energie înaltă pot pune în pericol viabilitatea membrului inferior. Au fost propuse multiple metode de tratament, printre acestea aflându-se utilizarea grefelor osoase nevascularizate, a ţesuturilor liber transferate microchirurgical sau osteogeneza prin distracţie. Sunt prezentate patru cazuri cu defecte osoase segmentare ale tibiei la care s-a realizat reconstrucţia cu fibulă vascularizată transferată microchirurgical.

Material şi metodă. Au fost incluşi în studiu patru pacienţi cu defect osos segmentar în lungime de minimum 5 cm la nivelul tibiei. Reconstrucţia defectului tibial a fost realizată cu fibulă dedublată vascularizată transferată microchirurgical în echipa multidisciplinară chirurg plastician şi chirurg ortoped. Osteosinteza s-a practicat iniţial cu şuruburi şi fixator extern care ulterior a fost convertit în osteosinteză cu placă şi şuruburi.

Rezultate. În toate cazurile grefa s-a integrat şi nu s-a semnalat nici un caz de infecţie. Consolidarea osoasă a survenit în toate cazurile. Fractura de stres nu a survenit în nici unul dintre cazuri. Consolidarea osoasă a apărut între 5 şi 8 luni, iar sprijinul pe membrul operat a fost permis cu încarcare completă între 4 şi 6 luni.

Concluzii. Tratamentul defectelor osoase segmentare de minimum 5 cm la nivelul tibiei după traumatisme de înaltă energie cu lambou osteomiocutanat fibular transferat microchirurgical a fost un succes.

Cuvinte cheie: traumatism de energie înaltă, defect segmentar tibial, fibulă vascularizată transferată microchirurgical

Full text | PDF

Leave a Reply