SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 4 (37), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Relatia dintre metaloproteinaze si raspunsul imun în cancer

, , and

REZUMAT

Obiective. Se face o trecere în revistă a rolurilor jucate de metaloproteinaze în raport cu sistemul imun.

Material şi metodă. Recenzia articolelor publicate pe această temă în perioada 2001-2014. Cercetarea s-a efectuat prin utilizarea bazelor de date PubMed şi ScienceDirect.

Rezultate. Nu există o uniformitate în ceea ce priveşte materialul de studiu şi metodele de cercetare. Nici baza clinică nu oferă o patologie uniformă pentru testarea acestor enzime.

Concluzii. Metaloproteinazele matriceale sunt enzime tisulare cu roluri multiple şi încă incomplet elucidate. Legăturile dintre aceste enzime şi sistemul imunitar pot reprezenta o sursă potenţială în viitor pentru un posibil tratament eficient al unor variate tipuri tumorale.

Cuvinte cheie: metaloproteinaze matriceale, tumori

Full text | PDF

Leave a Reply