SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Practica Medicala, Vol. XIV, No. 3 (67), 2019
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Publicarea de articole stiintifice

Stimati cititori, va reamintim ca autorii primi ai articolelor stiintifice pot acumula 80 de credite EMC in urma publicarii. Daca un articol are mai multi autori, cele 80 de credite [...]

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Societatea Academica de Medicina a Familiei ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

AIMS AND SCOPE

ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL PRACTICE | REVISTA PRACTICA MEDICALĂ

Afiliere | Affiliation
Societatea Academică de Medicină a Familiei (SAMF) | Academic Family Medicine Society

Denumire pentru indexare | Indexing name: Ro J Med Pract.
Publisher: Editura Medicală Amaltea – România | Amaltea Medical Publishing House – Romania
Afiliere internațională editură | Publisher’s international affiliation: Elsevier (2008)

ISSN: 1842-8258
eISSN: 2069-6108
ISSN-L: 1842-8258
Grad CNCS/CNCSIS | CNCS/CNCSIS Rank: Categoria B+ |  B+ Category
Cod CNCS/CNCSIS: 786
Indexată BDI  |  Indexed in international databases
Frecvența de apariție | Publication Frequency: 4 numere pe an, plus suplimente / 4 issues per year, plus supplements

Creditare Colegiul Medicilor din România (CMR) | Accreditation of College of Romanian Physicians: 10 credite EMC*/abonament | 10 CME* credits/subscription
* EMC (educaţie medicală continuă)  | CME (continuing medical education)

Revista Practica Medicală, fondată în 1996, este o publicație ştiinţifică multidisciplinară de prestigiu care asigură o calitate deosebită din punctul de vedere al conținutului științific, dar şi al aspectului editorial şi grafic, atât prin existența unui proces imparțial de selecție, evaluare și corectură a articolelor (procedura de peer review), cât şi prin asigurarea unor condiții editoriale, grafice și de tipar de înaltă ținută

În vederea creșterii standardelor științifice ale revistei, o atenție specială a fost acordată îmbunătățirii calității materialelor publicate, în paginile ei fiind cuprinse articole care urmăresc aprofundarea informaţiilor privind activitatea de prevenţie și cea de asistență medicală multidisciplinară, clasificate pe secţiuni: referate generale, articole originale, cercetare ştiinţifică, studii clinice, prezentări de caz.

Un colectiv de cadre medicale cu reputaţie din domeniul stomatologiei este implicat într-un riguros proces de peer review, ce respectă regulile internaționale de etică și calitate în mediul academic.

Creșterea vizibilității ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL PRACTICE (Revista Practica Medicală) se realizează nu numai prin schimbul de articole cu alte publicații de profil și colaborarea cu organismele similare naționale și internaționale, ci și prin site-ul dedicat în care apar ultimele articole publicate, oferind oportunitatea informării în timp real.

De asemenea, Revista Practica Medicală este prezentă la numeroase manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane), prin suplimente dedicate acestora.

Prin activitatea sa, ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL PRACTICE ( (Revista Practica Medicală) contribuie decisiv la promovarea activității medicale, contribuind, de asemenea, la educația medicală continuă și asigurând creșterea competenței specialiștilor, îmbunătățind, implicit, actul medical și aliniindu-se la standardele cele mai înalte la nivel internaţional.

 

ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL PRACTICE (Revista Practica Medicală), founded in 1996, is a prestigious multidisciplinary scientific journal that provides a high quality in terms of scientific content, but also the editorial and graphic aspect, both through an impartial process of selection, evaluation and correction of articles (peer review procedure), as well as providing editorial, graphic and printing conditions at the highest level.

In order to increase the scientific standards of the journal, special attention was paid to the improvement of the quality of the published materials, which included articles aimed at deepening the information on prevention and multidisciplinary health care, classified by sections: general papers, original articles, scientific research, clinical studies, case presentations.

A team of reputable medical professionals is involved in a rigorous peer review process that complies with international ethics and quality rules in the academic world.

Increasing the visibility of the ROMANIAN JOURNAL OF MEDICAL PRACTICE is achieved not only through the exchange of articles with other publications and the collaboration with similar national and international bodies, but also through the dedicated website where the latest published articles are posted, offering the opportunity to be informed in real time.

Also, the Medical Practice Magazine is present at numerous scientific events (congresses, conferences, symposiums), through dedicated supplements.

Through its work, the ROMANIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY contributes decisively to the promotion of medical activity, also contributing to the continuing medical education and ensuring the increase of the specialists' competence, thus improving the medical act and by aligning it with the highest standards at the international level.

SEARCH

STANDARDE

Trimite articol

Pentru a trimite articolele dvs. catre revista click aici:

Trimite

Abonamente

Pentru abonamente la Revista Practica Medicala click aici:

ABONAMENT
Publicare
Abonare

Parteneri

Partners logo

 

Partners logo