SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 4 (37), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJMP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Neuropatia diabetica periferica senzitiva asociata cu anumite complicatii cronice ale diabetului zaharat tip 2

, , , and

REZUMAT

Obiectiv. Găsirea unei corelaţii între severitatea neuropatiei diabetice periferice şi anumite complicaţii cronice ale diabetului zaharat tip 2 (DZ tip 2).

Material şi metodă. Au fost evaluaţi 93 de pacienţi cu DZ tip 2, vârsta 61,67 ± 10,81 ani şi o durată medie a diabetului 9,18 ± 7,63 ani. S-au urmărit: nivelul hemoglobinei glicozilate (HbA1c), profilul lipidic, indexul de masă corporală (IMC) (kg/m²) şi prezenţa complicaţiilor cronice micro şi macrovasculare consemnate în foile de observaţie clinică. Severitatea neuropatiei diabetice (ND) periferice a fost estimată cu ajutorul scorul Toronto.

Rezultate. Complicaţiile cronice macrovasculare au fost prezente la 86% din pacienţii cu DZ tip 2, iar cele microvasculare au fost evidenţiate la 82%. Prevalenţa ND periferice senzitive a fost conform scorului Toronto: 24% neuropatie uşoară, 22% neuropatie moderată, 36% neuropatie severă. S-a observat că prevalenţa ND periferice creşte odată cu severitatea retinopatiei diabetice (RD) (p=0,002). Grupul de pacienţi care nu prezintă RD are un scor Toronto semnificativ mai mic decât grupul care are retinopatie neproliferativă (p=0,002), respectiv retinopatie proliferativă (p=0,012). Există o corelaţie semnificativă statistic şi pozitivă între scorul Toronto şi severitatea bolii renale (BR) (τ=0,19, p=0,036, r2=0,04).

Concluzii. Prezenţa neuropatiei diabetice, apreciată prin scorul Toronto, este un bun indicator pentru aprecierea riscului de apariţie şi a severităţii altor complicaţii cronice microvasculare la pacienţii cu DZ tip 2.

Cuvinte cheie: diabet, neuropatie, scor Toronto, retinopatie

Full text | PDF

Leave a Reply