SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. X, No. 3 (40), 2015
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Mortalitatea materna în România în anul 2013

, , , and

REZUMAT

Mortalitatea maternă reprezintă o problemă care, în continuare, preocupă organizaţiile medicale şi factorii responsabili în vederea identificării cauzelor şi găsirii unor soluţii pentru ameliorarea ei. Deşi România a înregistrat în ultimii ani o tendinţă descrescătoare a indicilor de mortalitate maternă, aceasta se menţine totuşi la un nivel ridicat pentru media zonei geografi ce în care ne aflăm.

Cuvinte cheie: mortalitate maternă, cauze, România

Full text | PDF

Leave a Reply