SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. X, No. 3 (40), 2015
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJMP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Mortalitatea materna în România în anul 2013

, , , and

REZUMAT

Mortalitatea maternă reprezintă o problemă care, în continuare, preocupă organizaţiile medicale şi factorii responsabili în vederea identificării cauzelor şi găsirii unor soluţii pentru ameliorarea ei. Deşi România a înregistrat în ultimii ani o tendinţă descrescătoare a indicilor de mortalitate maternă, aceasta se menţine totuşi la un nivel ridicat pentru media zonei geografi ce în care ne aflăm.

Cuvinte cheie: mortalitate maternă, cauze, România

Full text | PDF

Leave a Reply