SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 3 (35), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Influenta virusului hepatitic delta asupra istoriei naturale a cirozei hepatice compensate cu virus hepatitic B

, , , , , , , , and

REZUMAT

Introducere. Afectarea hepatică în infecţia cu virus hepatitic delta este severă, iar evoluţia rapidă, grevată de numeroase complicaţii.

Scop. Scopul acestui studiu a fost de a compara evoluţia pe termen lung a două loturi de pacienţi cu infecţie VHB-VHD (virus hepatitic B şi virus hepatitic delta), versus monoinfecţie VHB.

Material şi metodă. Au fost urmărite două loturi de câte 75 pacienţi fiecare, cu ciroză hepatică compensată secundară infecţiei VHB-VHD, respectiv infecţiei VHB, din momentul diagnosticului până la deces, transplant hepatic sau până la 31 decembrie 2013. Supravieţuirea a fost calculată folosind metoda Kaplan Meier. Curbele de supravieţuire au fost comparate utilizând testul log-rank.

Rezultate. Au fost înrolaţi pacienţi cu ciroză hepatică compensată prezentaţi consecutiv în clinică, pe parcursul anului 2005, cu vârsta peste 18 ani. În lotul pacienţilor infectaţi cu VHD ponderea bărbaţilor a fost de 49,34%, cu vârsta medie 43,86 +/-11,66 ani, iar în lotul pacienţilor cu monoinfecţie VHB ponderea bărbaţilor a fost de 66,67%, vârsta medie 48,20 +/- 11,82 ani. Valoarea medie a scorului MELD la diagnostic a fost asemănătoare în cele două loturi – 9,45 ± 1,99 puncte pentru infecţia VHD şi 8,14 ± 1,34 puncte pentru VHB. Pe parcursul perioadei de urmărire de la stabilirea diagnosticului de ciroză hepatică, mortalitatea a fost a fost determinată de: coinfecţia VHB-VHD, clasa Clild Pugh C şi scorul MELD, prezenţa complicaţiilor cirozei hepatice-hepatocarcinomul (HCC), ascita refractară, encefalopatia hepatică, hemoragia digestivă superioară (HDS), icter, tromboza venă portă, sindromul hepato renal (SHR). Pacienţii cu ciroză hepatică VHB/VHD au avut o supravieţuire semnificativ mai mică comparativ cu ciroza VHB (p=0,01). În analiza multivariată factorii independenţi predictivi ai decesului au fost carcinomul hepatocelular, ascita refractară şi episoadele de encefalopatie hepatică. Transplantul hepatic ortotopic (OLT) s-a efectuat la 12 pacienţi, dintre care 9 cu ciroză hepatică VHB/VHD şi la numai 3 cu ciroză hepatică VHB (p=0,13).

Concluzii. Infecţia cu virus hepatitic delta, ca factor independent în analiza multivariată, nu influenţează supravieţuirea pacienţilor cu ciroză hepatică, aceasta fiind determinată de principalele complicaţii ale afecţiunii.

Cuvinte cheie: hepatită cu virus hepatitic delta, ciroză hepatică, istorie naturală

Full text | PDF

Leave a Reply