SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 4 (37), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Îmbunatatirea vizualizarii morfologiei endodontice cu ajutorul computer tomografului cu fascicul conic

, , and

REZUMAT

Vizualizarea detaliată a sistemului endodontic înaintea tratamentului canalului radicular constituie premisa rezultatului favorabil al manoperelor clinice. Radiografia convenţională redă o imagine bidimensională a unei realităţi tridimensionale, unele detalii anatomice fiind imposibil de detectat într-o imagine bidimensională. Tomografia computerizată cu fascicul conic ne oferă posibilitatea de a observa şi a înţelege morfologia specială a structurilor anatomice ale dinţilor, osului şi ale ţesuturilor înconjurătoare. CBCT ar trebui să devină o procedură standard când sunt necesare imaginile 3D în endodonţie. CBCT ne ajută să vizualizăm anatomia canalului radicular, numărul rădăcinilor şi al canalelor radiculare, forma, secţiunile, curburile şi volumul canalelor radiculare; de asemenea, canalele obscure sau omise, proximitatea canalului mandibular sau al sinusului. Examinarea tridimensională a sistemului canalar intraradicular reprezintă un beneficiu important pentru tratamentul endodontic.

Cuvinte cheie: morfologie endodontică, radiografie, CBCT

Full text | PDF

Leave a Reply