SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 3 (35), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Disfunctia endoteliala – de la mecanisme moleculare la cuantificare si tratament în practica medicala

, , , , and

REZUMAT

Endoteliul vascular nu este doar o simplă barieră, ci este un organ complex, cu funcţie auto- şi paracrină, care asigură prima linie fiziologică de apărare împotriva aterosclerozei. Disfuncţia endotelială (DE) este definită ca reducerea biodisponibilităţii substanţelor vasodilatatoare, în particular a oxidului nitric (NO) şi creşterea celor vasoconstrictoare. Alături de consecinţele sale structurale şi funcţionale, remodelarea şi rigiditatea arterială, DE reprezintă legătura dintre factorii de risc cardiovasculari şi iniţierea aterosclerozei, precum şi elementul principal care determină complicarea acesteia. Ca o consecinţă, s-au dezvoltat strategii terapeutice capabile să amelioreze funcţia endotelială şi să îmbunătăţească prognosticul cardiovascular.

Cuvinte cheie: disfuncţie endotelială, factor de risc cardiovascular, ateroscleroză, microalbuminurie

Full text | PDF

Leave a Reply