SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 1 (33), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJMP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Cele doua fete ale medicinei contemporane

În majoritatea unităţilor medicale din ţările occidentale se practică o medicină știinţifi că, recunoscută de instituţiile de stat și de învăţământ și compensată de sistemele de asigurări medicale, medicină care mai este denumită și convenţională. Pe lângă această medicină convenţională, mai ales în ţările orientale, dar și în ţările occidentale, se practică și o medicină tradiţională, care, deși răspândită pe o scară destul de largă, de obicei nu este pe deplin recunoscută în instituţiile de stat și de învăţământ și nu este compensată de sistemele de asigurări medicale, ea fiind denumită și medicină complementară sau alternativă.

Full text | PDF

Leave a Reply