SELECT ISSUE

Romanian Journal of Medical Practice | Vol. IX, No. 3 (35), 2014
ISSN 1842-8258  |  e-ISSN 2069-6108
ISSN-L 1842-8258
DOI: 10.37897/RJMP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJMP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Analiza factoriala a sindromului metabolic la pacienti cu diabet zaharat tip 2 nou diagnosticat

, , , , , , and

REZUMAT

Obiective. Scopul studiului este evaluarea structurii factoriale şi a tendinţei de agregare a diferitelor componente ale sindromului metabolic (SM) la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 (DZ2) nou descoperit folosind tehnica analizei factoriale exploratorii.

Material şi metodă. Am realizat un studiu cross-secţional pe 1.111 persoane (551 de femei şi 560 de bărbaţi) cu DZ2 nou descoperit. 88,6% dintre subiecţi au prezentat şi SM, iar la aceştia am procedat mai departe la identificarea factorilor ce definesc SM prin aplicarea analizei factoriale, metoda componentelor principale.

Rezultate. Au fost selectaţi patru factori care explică 78,5% din SM: factorul 1 – definit de glicemie şi hemoglobina glicată ce explică ~24% din SM; factorul 2 – definit de valorile tensiunii arteriale ce explică ~21% din SM; factorul 3 – definit de HDL-colesterol şi trigliceride ce explică 17,5% din SM; factorul 4 – definit de obezitate şi insulinemie, ce explică 16,5% din SM. La femei se menţine aceeaşi componenţă a factorilor ca şi în cazul întregului lot de studiu, iar aceştia explică SM în procente de: 24 (factorul 1); 21,5 (factorul 2); 18 (factorul 3); respectiv 15,5 (factorul 4). La bărbaţi s-au identificat doar 3 factori: factorul 1 (glicemie şi hemoglobina glicată), ce explică 27% din SM; factorul 2 (tensiunea arterială), ce explică 20,5% din SM; factorul 3 (obezitate şi insulinemie), explicând 19% din SM.

Concluzii. Identificarea a patru factori în structura SM vine ca argument în sprijinul patogeniei multifactoriale a SM. Factorii identificaţi nu explică însă pe deplin patogenia SM (aproximativ 20% rămâne neexplicată), fiind necesare studii ulterioare şi, poate, introducerea unor noi componente sau markeri care să explice în totalitate fenomenul.

Cuvinte cheie: sindrom metabolic, diabet zaharat de tip 2, analiză factorială

Full text | PDF

Leave a Reply